Рекламирайте с bg.sofia-top10.com

Със сайта bg.sofia-top10.com се обръщаме към ясно дефинирана и изключително интересна целева група. Ще се радваме да участвате в успеха на сайта и да Ви спечелим като рекламен партньор.

Възможна е всякаква форма на реклама, независимо дали банери или връзки. Разбира се, вашата кампания може също да бъде измерена: с помощта на подробни статистики за кликвания и използване.

Свържете се с нас!

За контакт: mail@sofia-top10.com